Skip to main content

Simplegmata značenje

Šta znači Simplegmata

Na latinici: Definicija i značenje reči Simplegmata (od grčke reči: symplegma splet) pl. kipovi rvača koji su se uhvatili u koštac; grupe sastavljene od više kipova i reljefa, npr. Laokoont, Nioba; spojene glave i slike poprsja na novcu.

Reč Simplegmata napisana unazad: atamgelpmis

Simplegmata se sastoji od 11 slova.

Šta je Simplegmata

На Ћирилици: (грч. сyмплегма сплет) пл. кипови рвача који су се ухватили у коштац; групе састављене од више кипова и рељефа, нпр. Лаокоонт, Ниоба; спојене главе и слике попрсја на новцу.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s