Skip to main content

Simplifikacija značenje

Šta znači Simplifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simplifikacija (od latinske reči: simplificatio) uprošćavanje, uprošćenje, pojednostavljenje.

Reč Simplifikacija napisana unazad: ajicakifilpmis

Simplifikacija se sastoji od 14 slova.

Šta je Simplifikacija

На Ћирилици: (нлат. симплифицатио) упрошћавање, упрошћење, поједностављење.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s