Skip to main content

Sinaksis značenje

Šta znači Sinaksis

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinaksis (od grčke reči: synaxis) skupština, zbor, sastanak, naročito crkveni.

Reč Sinaksis napisana unazad: siskanis

Sinaksis se sastoji od 8 slova.

Šta je Sinaksis

На Ћирилици: (грч. сyнаxис) скупштина, збор, састанак, нарочито црквени.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s