Skip to main content

Sinandrija značenje

Šta znači Sinandrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinandrija (od grčke reči: syn, aner gen. andros čovek, muke) bog. sraslost prašnikovih niti (filamenata) i prašnica (antera) u izvesnih biljaka.

Reč Sinandrija napisana unazad: ajirdnanis

Sinandrija se sastoji od 10 slova.

Šta je Sinandrija

На Ћирилици: (грч. сyн, анер ген. андрос човек, муке) бог. сраслост прашникових нити (филамената) и прашница (антера) у извесних биљака.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s