Skip to main content

Sinanteran značenje

Šta znači Sinanteran

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinanteran (od grčke reči: syn, anthos cvet) pr. bog. sraslih prašnica.

Reč Sinanteran napisana unazad: naretnanis

Sinanteran se sastoji od 10 slova.

Šta je Sinanteran

На Ћирилици: (грч. сyн, антхос цвет) пр. бог. сраслих прашница.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s