Skip to main content

Sinćel značenje

Šta znači Sinćel

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinćel (od grčke reči: syn sa, latinski cella ćelija) „onaj koji je zajedno s kim u ćeliji"; prvobitno: monah koga je sa sobom dovodio novoiza-brani episkop, s kojim je, i kao episkop, provodio manastirski život; tajni savetnik episkopa (viši monaški čin u pravoslavno j crkvi);isto znači i sincelus

Reč Sinćel napisana unazad: lećnis

Sinćel se sastoji od 6 slova.

Šta je Sinćel

На Ћирилици: (грч. сyн са, лат. целла ћелија) „онај који је заједно с ким у ћелији"; првобитно: монах кога је са собом доводио новоиза-брани епископ, с којим је, и као епископ, проводио манастирски живот; тајни саветник епископа (виши монашки чин у православно ј цркви); уп. синцелус

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s