Skip to main content

Sindik značenje

Šta znači Sindik

Na latinici: Definicija i značenje reči Sindik (od grčke reči: syndikos) pravni zastupnik, predstavnik, punomoćnik, pravni savetnik (neke zajednice, ustanove, državnog nadleštva, preduzeća islično:); poslovođa, sekretar trgovačke komore; opunomoćeni službenik.

Reč Sindik napisana unazad: kidnis

Sindik se sastoji od 6 slova.

Šta je Sindik

На Ћирилици: (грч. сyндикос) правни заступник, представник, пуномоћник, правни саветник (неке заједнице, установе, државног надлештва, предузећа и сл.); пословођа, секретар трговачке коморе; опуномоћени службеник.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s