Skip to main content

Sindikat značenje

Šta znači Sindikat

Na latinici: Definicija i značenje reči Sindikat (od grčke reči: syndikos) zvanje ili položaj sindika; udruženje, savez na profesionalno] osnovi: radnika jedne struke, službenika, trgovaca, bankara (sindikat banaka), brodovlasnika (brodarski sindikat) i dr., poslovni, upravni odbor jedne profesije; radnički sindikati predstav-ništva radnika kao celine (naročito u odnosu prema poslodavcima), profesionalna udruženja radnika kojima je cilj otklanjanje konkurencije među radnicima iste struke pri zaključivanju ugovora o radu, a time i ublažavanje teških ekonomsko-socijalnih posledica koje može po radnike da ima takva konkurencija; po Lenjinu, sindikati su škole komunizma.

Reč Sindikat napisana unazad: takidnis

Sindikat se sastoji od 8 slova.

Šta je Sindikat

На Ћирилици: (грч. сyндикос) звање или положај синдика; удружење, савез на професионално] основи: радника једне струке, службеника, трговаца, банкара (синдикат банака), бродовласника (бродарски синдикат) и др., пословни, управни одбор једне професије; раднички синдикати представ-ништва радника као целине (нарочито у односу према послодавцима), професионална удружења радника којима је циљ отклањање конкуренције међу радницима исте струке при закључивању уговора о раду, а тиме и ублажавање тешких економско-социјалних последица које може по раднике да има таква конкуренција; по Лењину, синдикати су школе комунизма.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s