Skip to main content

šindra značenje

Šta znači šindra

Na latinici: Definicija i značenje reči šindra (tur. §endere) dapgčice (jelove ili brestove) kojima se pokrivaju kuće.

Reč šindra napisana unazad: ardniš

šindra se sastoji od 6 slova.

Šta je šindra

На Ћирилици: (тур. §ендере) дапгчице (јелове или брестове) којима се покривају куће.

Slično: 
šinjon 1. punđa; 2. tuđi uvojci kose kojima žene dopunjuju frizuru, veštačk...
šinjel zimski gornji kaput vojnih lica...
šinfejnovci pripadnici partije Šinfej-na koju su 1905. osnovali ire ki nacionali...
šintoizam jap. sinto, shinto) stara japanska religija koju još i danas održavaj...
šinto zvanična vera u Japanu, mešavina budizma i kamikulta, koja tumači da...
šinter strvoder, živoder....
Sve reči na slovo sh