Skip to main content

Sindroma značenje

Šta znači Sindroma

Na latinici: Definicija i značenje reči Sindroma (od grčke reči: syndrome) sticaj; zajedničko dejstvo, sadejstvo više činilaca; ned. skup simptome koji se istovremeno pojavljuju u izvesnom broju oboljenja, udruživanje znakova bolesti.

Reč Sindroma napisana unazad: amordnis

Sindroma se sastoji od 8 slova.

Šta je Sindroma

На Ћирилици: (грч. сyндроме) стицај; заједничко дејство, садејство више чинилаца; нед. скуп симптоме који се истовремено појављују у извесном броју обољења, удруживање знакова болести.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s