Skip to main content

Sinegdoha značenje

Šta znači Sinegdoha

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinegdoha (od grčke reči: synekdoche) „zajedničko uzimanje"; reg. zamenjivanje značenja jedne reči značenjem druge po obimu i količini, gde se mesto celine uzima deo (pars pro toto) ili celina mesto dela (totum pro parte), ili jednina mesto množine i obratno, npr. glava mesto čovek, grlo mesto goveče; Silan vojnik polje pritisnuo, Neću tvoga hljeba pogaziti; pr. sinegdohi-čan.

Reč Sinegdoha napisana unazad: ahodgenis

Sinegdoha se sastoji od 9 slova.

Šta je Sinegdoha

На Ћирилици: (грч. сyнекдоцхе) „заједничко узимање"; рег. замењивање значења једне речи значењем друге по обиму и количини, где се место целине узима део (парс про тото) или целина место дела (тотум про парте), или једнина место множине и обратно, нпр. глава место човек, грло место говече; Силан војник поље притиснуо, Нећу твога хљеба погазити; пр. синегдохи-чан.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s