Skip to main content

Sinekura značenje

Šta znači Sinekura

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinekura (latinski sine sita bez brige, eng. sinecure) zvanje koje donosi dobar prihod a u kome se gotovo ništa nema da radi, laka i unosna služba.

Reč Sinekura napisana unazad: arukenis

Sinekura se sastoji od 8 slova.

Šta je Sinekura

На Ћирилици: (лат. сине сита без бриге, енг. синецуре) звање које доноси добар приход а у коме се готово ништа нема да ради, лака и уносна служба.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s