Skip to main content

Sinekurist značenje

Šta znači Sinekurist

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinekurist (latinski sine sita) čovek, naročito službenik koji ima dobro plaćen položaj na kome ne treba gotovo ništa da radi

Reč Sinekurist napisana unazad: tsirukenis

Sinekurist se sastoji od 10 slova.

Šta je Sinekurist

На Ћирилици: (лат. сине сита) човек, нарочито службеник који има добро плаћен положај на коме не треба готово ништа да ради

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s