Skip to main content

Sinergija značenje

Šta znači Sinergija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinergija (od grčke reči: synergfa) zajedničko delovanje, saradnja, pomagaše;daziologija: udruži-vanje vite organa (mišića) radi oba-vljanja neke radnje ili nekog pokreta.

Reč Sinergija napisana unazad: ajigrenis

Sinergija se sastoji od 9 slova.

Šta je Sinergija

На Ћирилици: (грч. сyнергфа) заједничко деловање, сарадња, помагаше; физиол. удружи-вање вите органа (мишића) ради оба-вљања неке радње или неког покрета.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s