Skip to main content

Singl-taks značenje

Šta znači Singl-taks

Na latinici: Definicija i značenje reči Singl-taks (eng. single-tax) „jedini porez", shvatanje fiziokrata i pristalica agrar-nog socijalizma, naročito Henri Džordža (1839— 1897), po kome bi konfiskovanje zemljišne rente od strane države učinilo suvišnim sve ostale poreze.

Reč Singl-taks napisana unazad: skat-lgnis

Singl-taks se sastoji od 10 slova.

Šta je Singl-taks

На Ћирилици: (енг. сингле-таx) „једини порез", схватање физиократа и присталица аграр-ног социјализма, нарочито Хенри Джорджа (1839— 1897), по коме би конфисковање земљишне ренте од стране државе учинило сувишним све остале порезе.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo