Skip to main content

Singrafa značenje

Šta znači Singrafa

Na latinici: Definicija i značenje reči Singrafa (od grčke reči: syn-, grapho pišem)pravo: pisanje isprave pred svedocima, koju sastavlja i piše treće lice, a potpisuju izdavalac i svedoci.

Reč Singrafa napisana unazad: afargnis

Singrafa se sastoji od 8 slova.

Šta je Singrafa

На Ћирилици: (грч. сyн-, грапхо пишем) прав. писање исправе пред сведоцима, коју саставља и пише треће лице, а потписују издавалац и сведоци.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s