Skip to main content

Singularan značenje

Šta znači Singularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Singularan (latinski singularis) pojedinačan, poseban; osobit, vanredan, odličan, jedinstven; osoben, svojstven; redak, neobičan, čudnovat; sikgularan sud logika: pojedinačni sud, sud čiji se predikat pripisuje ili odriče samo jednoj jedinci, npr.: Miloš je srpski junak; singularan čovek osobenjak; matematika: koji ima svojstva u kojima ne učestvuju druge stvari iste klase.

Reč Singularan napisana unazad: naralugnis

Singularan se sastoji od 10 slova.

Šta je Singularan

На Ћирилици: (лат. сингуларис) појединачан, посебан; особит, ванредан, одличан, јединствен; особен, својствен; редак, необичан, чудноват; сикгуларан суд лог. појединачни суд, суд чији се предикат приписује или одриче само једној јединци, нпр.: Милош је српски јунак; сингуларан човек особењак; мат. који има својства у којима не учествују друге ствари исте класе.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s