Skip to main content

Singularitas testijum značenje

Šta znači Singularitas testijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Singularitas testijum (od latinske reči: singularitas tes-tium) prav. pojedinačnost svedoka, kada za svaku činjenicu koju treba dokazati postoji samo po jedan svedok; testes singuli.

Reč Singularitas testijum napisana unazad: mujitset satiralugnis

Singularitas testijum se sastoji od 21 slova.

Šta je Singularitas testijum

На Ћирилици: (нлат. сингуларитас тес-тиум) прав. појединачност сведока, када за сваку чињеницу коју треба доказати постоји само по један сведок; тестес сингули.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s