Skip to main content

Singularizam značenje

Šta znači Singularizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Singularizam (latinski singularis pojedinac) fil. metafizički pravac koji: 1. samo Boga priznaje kao uzrok sveta; 2. smatra da postoji samo jedna vasiona, jedan univer-zum; 3. mnoštvo raznovrsnog izvodi iz jednog načela; 4. smatra da postoji jedinstvo ideala koji gleda u Bogu ili vasioni; 5. pretpostavlja samo kvantitatavno različite elemente bića (atome);suprotno: plura-lizam.

Reč Singularizam napisana unazad: maziralugnis

Singularizam se sastoji od 12 slova.

Šta je Singularizam

На Ћирилици: (лат. сингуларис појединац) фил. метафизички правац који: 1. само Бога признаје као узрок света; 2. сматра да постоји само једна васиона, један универ-зум; 3. мноштво разноврсног изводи из једног начела; 4. сматра да постоји јединство идеала који гледа у Богу или васиони; 5. претпоставља само квантитатавно различите елементе бића (атоме); супр. плура-лизам.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s