Skip to main content

šinirati značenje

Šta znači šinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šinirati (fr. chiner) konce u osnovi tkanine razno obojiti tako da se dobiju šare, utkivati šare u tkanine

Reč šinirati napisana unazad: itariniš

šinirati se sastoji od 8 slova.

Šta je šinirati

На Ћирилици: (фр. цхинер) конце у основи тканине разно обојити тако да се добију шаре, уткивати шаре у тканине

Slično: 
šinjon 1. punđa; 2. tuđi uvojci kose kojima žene dopunjuju frizuru, veštačk...
šinjel zimski gornji kaput vojnih lica...
šinfejnovci pripadnici partije Šinfej-na koju su 1905. osnovali ire ki nacionali...
šintoizam jap. sinto, shinto) stara japanska religija koju još i danas održavaj...
šinto zvanična vera u Japanu, mešavina budizma i kamikulta, koja tumači da...
šinter strvoder, živoder....
Sve reči na slovo sh