Skip to main content

šinjel značenje

Šta znači šinjel

Na latinici: Definicija i značenje reči šinjel (rus. šinellj) zimski gornji kaput vojnih lica

Reč šinjel napisana unazad: lejniš

šinjel se sastoji od 6 slova.

Šta je šinjel

На Ћирилици: (рус. шинелљ) зимски горњи капут војних лица

Slično: 
šinjon 1. punđa; 2. tuđi uvojci kose kojima žene dopunjuju frizuru, veštačk...
šinjel zimski gornji kaput vojnih lica...
šinfejnovci pripadnici partije Šinfej-na koju su 1905. osnovali ire ki nacionali...
šintoizam jap. sinto, shinto) stara japanska religija koju još i danas održavaj...
šinto zvanična vera u Japanu, mešavina budizma i kamikulta, koja tumači da...
šinter strvoder, živoder....

    Parse error: syntax error, unexpected 'public' (T_PUBLIC) in /var/www/html/vokabular.net/classes/Comments.class.php on line 81