Skip to main content

šinjon značenje

Šta znači šinjon

Na latinici: Definicija i značenje reči šinjon (fr. chignon) 1. punđa; 2. tuđi uvojci kose kojima žene dopunjuju frizuru, veštačka frizura

Reč šinjon napisana unazad: nojniš

šinjon se sastoji od 6 slova.

Šta je šinjon

На Ћирилици: (фр. цхигнон) 1. пунђа; 2. туђи увојци косе којима жене допуњују фризуру, вештачка фризура

Slično: 
šinjon 1. punđa; 2. tuđi uvojci kose kojima žene dopunjuju frizuru, veštačk...
šinjel zimski gornji kaput vojnih lica...
šinfejnovci pripadnici partije Šinfej-na koju su 1905. osnovali ire ki nacionali...
šintoizam jap. sinto, shinto) stara japanska religija koju još i danas održavaj...
šinto zvanična vera u Japanu, mešavina budizma i kamikulta, koja tumači da...
šinter strvoder, živoder....
Sve reči na slovo sh