Skip to main content

Sinkategorema značenje

Šta znači Sinkategorema

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinkategorema (od grčke reči: syn, kategorema) ono što se u društvu s drugim kaže o kome ili čemu; poet. umetnuta reč, npr. da bi se ispunio jedan stih.

Reč Sinkategorema napisana unazad: amerogetaknis

Sinkategorema se sastoji od 13 slova.

Šta je Sinkategorema

На Ћирилици: (грч. сyн, категорема) оно што се у друштву с другим каже о коме или чему; поет. уметнута реч, нпр. да би се испунио један стих.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s