Skip to main content

Sinklinala značenje

Šta znači Sinklinala

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinklinala (od grčke reči: synklind naginjem se istovremeno, saginjem se) pol. geološka tvorevina kada se slojevi naginju ka osi nabora, ulegnuti deo bore;suprotno: antiklinala.

Reč Sinklinala napisana unazad: alanilknis

Sinklinala se sastoji od 10 slova.

Šta je Sinklinala

На Ћирилици: (грч. сyнклинд нагињем се истовремено, сагињем се) пол. геолошка творевина када се слојеви нагињу ка оси набора, улегнути део боре; супр. антиклинала.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s