Skip to main content

Sinkopa značenje

Šta znači Sinkopa

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinkopa (od grčke reči: synkope) 1.gramatika: skraćivanje reči izbacivanjem iz sredine jednog sloga ili jednog samoglasnika između dva sugla-snika, npr. stan-te, za nj-ga; 2.medicina: iznenadna duboka nesvestica usled zastoja kucanja srca; iznenadna smrt usled oduzetosti srca; 3. muz. spa j anje u jedan ton druge polovine prvog dela takta sa prvom polovinom drugog, tj. nenaglašenog sa naglašenim, pomeranje metričkog akcenta; karakteristične je za džez-muziku.

Reč Sinkopa napisana unazad: apoknis

Sinkopa se sastoji od 7 slova.

Šta je Sinkopa

На Ћирилици: (грч. сyнкопе) 1. грам. скраћивање речи избацивањем из средине једног слога или једног самогласника између два сугла-сника, нпр. стан-те, за њ-га; 2. мед. изненадна дубока несвестица услед застоја куцања срца; изненадна смрт услед одузетости срца; 3. муз. спа ј ање у један тон друге половине првог дела такта са првом половином другог, тј. ненаглашеног са наглашеним, померање метричког акцента; карактеристичне је за джез-музику.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s