Skip to main content

Sinkratija značenje

Šta znači Sinkratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinkratija (od grčke reči: synkrateo zajedno držim, vladam) savladavina, oblik državne uprave u kome narod, preko svojih izabranika, uzima izvesnog učešća u vrhovnoj upravi.

Reč Sinkratija napisana unazad: ajitarknis

Sinkratija se sastoji od 10 slova.

Šta je Sinkratija

На Ћирилици: (грч. сyнкратео заједно држим, владам) савладавина, облик државне управе у коме народ, преко својих изабраника, узима извесног учешћа у врховној управи.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s