Skip to main content

Sinkretist značenje

Šta znači Sinkretist

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinkretist (od grčke reči: synkretizo ujedinjujem dve protivničke stranke protiv trećeg neprijatelja) tvorac ujedinjenja protivnih stranaka, ujedinjivač verskih partija; fil. član grupe filozofa u XVI veku koji su hteli da spoje učenja Platona i Aristotela; nekritičan eklektičar;isto znači i sinkretizam.

Reč Sinkretist napisana unazad: tsiterknis

Sinkretist se sastoji od 10 slova.

Šta je Sinkretist

На Ћирилици: (грч. сyнкретизо уједињујем две противничке странке против трећег непријатеља) творац уједињења противних странака, уједињивач верских партија; фил. члан групе филозофа у XВИ веку који су хтели да споје учења Платона и Аристотела; некритичан еклектичар; уп. синкретизам.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s