Skip to main content

Sinkretizam značenje

Šta znači Sinkretizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinkretizam (od grčke reči: synkretismos ujedinjenje, spajanje, prožimanje) 1. ujedinjenje dveju protivničkih stranaka protiv trećeg neprijatelja; 2. mešanje i spajanje raznovrsnih elemenata u jedan filozofski ili verski sistem; 3.gramatika: formalno izjednačavanje dvaju padežnih oblika i njihovo spajanje u jedan oblik; npr. u slovenskim jezicima izjednačavanje starog genitiva i starog ablativa u docniji genitiv, ili izjednačavanje dativa, instrumentala i lokativa množine u srpskohrvatskom jeziku (npr. kućama — oblik za dativ, instrumental i lokativ).

Reč Sinkretizam napisana unazad: maziterknis

Sinkretizam se sastoji od 11 slova.

Šta je Sinkretizam

На Ћирилици: (грч. сyнкретисмос уједињење, спајање, прожимање) 1. уједињење двеју противничких странака против трећег непријатеља; 2. мешање и спајање разноврсних елемената у један филозофски или верски систем; 3. грам. формално изједначавање двају падежних облика и њихово спајање у један облик; нпр. у словенским језицима изједначавање старог генитива и старог аблатива у доцнији генитив, или изједначавање датива, инструментала и локатива множине у српскохрватском језику (нпр. кућама — облик за датив, инструментал и локатив).

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s