Skip to main content

Sinkriza značenje

Šta znači Sinkriza

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinkriza (od grčke reči: synkrisis sastavljanje, sjedinjenje; sravnjenje) sastavljanje, mešanje; poređenje, uporedio prosuđivanje.

Reč Sinkriza napisana unazad: azirknis

Sinkriza se sastoji od 8 slova.

Šta je Sinkriza

На Ћирилици: (грч. сyнкрисис састављање, сједињење; сравњење) састављање, мешање; поређење, упоредио просуђивање.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s