Skip to main content

Sinod značenje

Šta znači Sinod

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinod (od grčke reči: synodos sastanak, skup, skupština) skupština, sabor, naročito sve-štenih lica radi rešavanja verskih ili crkvenih pitanja, crkveni sabor; crkvena upravna vlast, crkvene veće; sveti sinod posle „arhijerejskog sabora" najviša upravna vlast u pravoslavnoj crkvi, izvršilac odluka arhijerejskog sabora (tj. zbora svih arhijereja pravoslavne crkve).

Reč Sinod napisana unazad: donis

Sinod se sastoji od 5 slova.

Šta je Sinod

На Ћирилици: (грч. сyнодос састанак, скуп, скупштина) скупштина, сабор, нарочито све-штених лица ради решавања верских или црквених питања, црквени сабор; црквена управна власт, црквене веће; свети синод после „архијерејског сабора" највиша управна власт у православној цркви, извршилац одлука архијерејског сабора (тј. збора свих архијереја православне цркве).

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s