Skip to main content

Sinodičan značenje

Šta znači Sinodičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinodičan (od grčke reči: synodikos koji se tiče sastanka) zborni, skupštinski; sinodičan mesec vreme koje proteče između mla-dine i mladike, dakle, vreme posle koga Mesec dođe opet u isti položaj npeivja Suncu (29 dana, 12 č. 44 m. 2 s.);isto znači i siderski mesec; sinodičan opticaj Meseca = sinodičan mesec.

Reč Sinodičan napisana unazad: načidonis

Sinodičan se sastoji od 9 slova.

Šta je Sinodičan

На Ћирилици: (грч. сyнодикос који се тиче састанка) зборни, скупштински; синодичан месец време које протече између мла-дине и младике, дакле, време после кога Месец дође опет у исти положај нпеивја Сунцу (29 дана, 12 ч. 44 м. 2 с.); уп. сидерски месец; синодичан оптицај Месеца = синодичан месец.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s