Skip to main content

Sinoha značenje

Šta znači Sinoha

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinoha (od grčke reči: synoche spoj, sticaj)medicina: potajna groznica koja traje nekoliko dana, sa temperaturom nas višom, nas nižom.

Reč Sinoha napisana unazad: ahonis

Sinoha se sastoji od 6 slova.

Šta je Sinoha

На Ћирилици: (грч. сyноцхе спој, стицај) мед. потајна грозница која траје неколико дана, са температуром нас вишом, нас нижом.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s