Skip to main content

Sinonimina značenje

Šta znači Sinonimina

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinonimina (od grčke reči: synonimos istog imena, istog značenja) lingvistika: nauka o rečima sličnog značenja; zbirka i objašnjenje reči sličnog značenja.

Reč Sinonimina napisana unazad: animinonis

Sinonimina se sastoji od 10 slova.

Šta je Sinonimina

На Ћирилици: (грч. сyнонимос истог имена, истог значења) лингв. наука о речима сличног значења; збирка и објашњење речи сличног значења.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s