Skip to main content

Sinoptičan značenje

Šta znači Sinoptičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinoptičan (od grčke reči: synoptikos pregledan) koji se može istovremeno videti,to jest pregledan, ukratko izložen, u obliku nacrta, skice; sinoptična evanđelja v. pod sinopsis; sinoptične karte vremenske karte, na telegrafskim izveštajima meteoroloških stanica osnovane i izrađene karte koje prikazuju, pomoću naročitih znakova, istodobno stanje vremena u raznim predelima

Reč Sinoptičan napisana unazad: načitponis

Sinoptičan se sastoji od 10 slova.

Šta je Sinoptičan

На Ћирилици: (грч. сyноптикос прегледан) који се може истовремено видети, тј. прегледан, укратко изложен, у облику нацрта, скице; синоптична еванђеља в. под синопсис; синоптичне карте временске карте, на телеграфским извештајима метеоролошких станица основане и израђене карте које приказују, помоћу нарочитих знакова, истодобно стање времена у разним пределима

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s