Skip to main content

Sintagmatičan značenje

Šta znači Sintagmatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Sintagmatičan (od grčke reči: syntagmatikos poput ili na način sintagme) skupljen, sabran, sastavljen.

Reč Sintagmatičan napisana unazad: načitamgatnis

Sintagmatičan se sastoji od 13 slova.

Šta je Sintagmatičan

На Ћирилици: (грч. сyнтагматикос попут или на начин синтагме) скупљен, сабран, састављен.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s