Skip to main content

Sintematografija značenje

Šta znači Sintematografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sintematografija (od grčke reči: synthema ugovoren znak, graphia pisanje) pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim znacima jasno kao običnim govood romanske reči:

Reč Sintematografija napisana unazad: ajifargotametnis

Sintematografija se sastoji od 16 slova.

Šta je Sintematografija

На Ћирилици: (грч. сyнтхема уговорен знак, грапхиа писање) писање тајним знацима: упутство о исказивању мисли уговореним знацима јасно као обичним говором.

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s