Skip to main content

šinto značenje

Šta znači šinto

Na latinici: Definicija i značenje reči šinto (jap. sinto, shinto put bogova) zvanična vera u Japanu, mešavina budizma i kamikulta, koja tumači da su mikado i njegovi preci, koji su vladali Japanom, neposred-ni potomci stvoritelja sveta.

Reč šinto napisana unazad: otniš

šinto se sastoji od 5 slova.

Šta je šinto

На Ћирилици: (јап. синто, схинто пут богова) званична вера у Јапану, мешавина будизма и камикулта, која тумачи да су микадо и његови преци, који су владали Јапаном, непосред-ни потомци створитеља света.

Slično: 
šinjon 1. punđa; 2. tuđi uvojci kose kojima žene dopunjuju frizuru, veštačk...
šinjel zimski gornji kaput vojnih lica...
šinfejnovci pripadnici partije Šinfej-na koju su 1905. osnovali ire ki nacionali...
šintoizam jap. sinto, shinto) stara japanska religija koju još i danas održavaj...
šinto zvanična vera u Japanu, mešavina budizma i kamikulta, koja tumači da...
šinter strvoder, živoder....
Sve reči na slovo sh