Skip to main content

širfeh značenje

Šta znači širfeh

Na latinici: Definicija i značenje reči širfeh (tur.) galerija oko minareta na mošeji, odakle mujezin poziva verne na molitvu.

Reč širfeh napisana unazad: hefriš

širfeh se sastoji od 6 slova.

Šta je širfeh

На Ћирилици: (тур.) галерија око минарета на мошеји, одакле мујезин позива верне на молитву.

Slično: 
širfeh galerija oko minareta na mošeji, odakle mujezin poziva verne na moli...
širting fina pamučna tkani-na za košulje...
široko veoma topao i suv jugoistočni vetar na Jadranu; šilok. ...
širi 1. kišobran, suncobran; 2. obod ; 3. šešir , štitnik....
širit traka koja se prišiva kao ukras na narodnu nošnju ili kao znak čina...
šira sok izmuljanog zrelog grožđa, još neprevrelo vino....
Sve reči na slovo sh