Skip to main content

širit značenje

šta znači širit

Na latinici: Definicija i značenje reči širit (arap. Sarit,od turske reči: ?erit) traka koja se prišiva kao ukras na narodnu nošnju ili kao znak čina na uniformi.

Reč širit sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. Сарит, тур. ?ерит) трака која се пришива као украс на народну ношњу или као знак чина на униформи.


Sirup gust šećerni sok; gusto ukuvan biljni ili voćni sok; farm. gusto uk...
Sirtu ogrtač, vrskaput; srebrni i porculanski sud nasred stola sa šećerom,...
Sirta geol. sprud od pokretnog peska; naročito dva opasna peščana spru-da ...
Sirmaizam med. upotreba kakvog jakog sredstva za čišćenje....
Siridžik belilo za lice, kozmetičko sredstvo ....
Sirinks cev, trska, svirala, pastirska frula; zool. organ za pevanje, peval...
Sve reči na slovo s