Skip to main content

širting značenje

Šta znači širting

Na latinici: Definicija i značenje reči širting (eng. shirting) fina pamučna tkani-na za košulje

Reč širting napisana unazad: gnitriš

širting se sastoji od 7 slova.

Šta je širting

На Ћирилици: (енг. схиртинг) фина памучна ткани-на за кошуље

Slično: 
širfeh galerija oko minareta na mošeji, odakle mujezin poziva verne na moli...
širting fina pamučna tkani-na za košulje...
široko veoma topao i suv jugoistočni vetar na Jadranu; šilok. ...
širi 1. kišobran, suncobran; 2. obod ; 3. šešir , štitnik....
širit traka koja se prišiva kao ukras na narodnu nošnju ili kao znak čina...
šira sok izmuljanog zrelog grožđa, još neprevrelo vino....
Sve reči na slovo sh