Skip to main content

šizma značenje

Šta znači šizma

Na latinici: Definicija i značenje reči šizma (od grčke reči: shfsma procep, pukotina, shfzo cepam, rascepim) rascep, raskol, odvajanje (naročito od crkve ili vere);figurativno: podvojenost, rascep.

Reč šizma napisana unazad: amziš

šizma se sastoji od 5 slova.

Šta je šizma

На Ћирилици: (грч. схфсма процеп, пукотина, схфзо цепам, расцепим) расцеп, раскол, одвајање (нарочито од цркве или вере); фиг. подвојеност, расцеп.

Slično: 
šizmatik otpadnik, raskolnik ....
šizma rascep, raskol, odvajanje ; fig. podvojenost, rascep....
Sve reči na slovo sh