Skip to main content

škanicl značenje

Šta znači škanicl

Na latinici: Definicija i značenje reči škanicl (nem. Stanitzel) kesa, fišek od hartije u obliku levka.

Reč škanicl napisana unazad: lcinakš

škanicl se sastoji od 7 slova.

Šta je škanicl

На Ћирилици: (нем. Станитзел) кеса, фишек од хартије у облику левка.

Slično: 
škatula kutija...
škartirati izdvojiti, odbaciti ono što je nepodesno, pokvareno i neupotrebljiv...
škart ono što je oštećeno, neupotrebljivo, za odbacivanje....
škanicl kesa, fišek od hartije u obliku levka....
Sve reči na slovo sh