Skip to main content

škart značenje

Šta znači škart

Na latinici: Definicija i značenje reči škart (ital. scarto) ono što je oštećeno, neupotrebljivo, za odbacivanje.

Reč škart napisana unazad: trakš

škart se sastoji od 5 slova.

Šta je škart

На Ћирилици: (итал. сцарто) оно што је оштећено, неупотребљиво, за одбацивање.

Slično: 
škatula kutija...
škartirati izdvojiti, odbaciti ono što je nepodesno, pokvareno i neupotrebljiv...
škart ono što je oštećeno, neupotrebljivo, za odbacivanje....
škanicl kesa, fišek od hartije u obliku levka....
Sve reči na slovo sh