Skip to main content

škatula značenje

Šta znači škatula

Na latinici: Definicija i značenje reči škatula (od latinske reči: scatula,od italijanske reči: scatola) kutija

Reč škatula napisana unazad: alutakš

škatula se sastoji od 7 slova.

Šta je škatula

На Ћирилици: (нлат. сцатула, итал. сцатола) кутија

Slično: 
škatula kutija...
škartirati izdvojiti, odbaciti ono što je nepodesno, pokvareno i neupotrebljiv...
škart ono što je oštećeno, neupotrebljivo, za odbacivanje....
škanicl kesa, fišek od hartije u obliku levka....
Sve reči na slovo sh