Skip to main content

škembići značenje

Šta znači škembići

Na latinici: Definicija i značenje reči škembići (pere.) pl. komadi buraga priređe-ni kao jelo.

Reč škembići napisana unazad: ićibmekš

škembići se sastoji od 8 slova.

Šta je škembići

На Ћирилици: (пере.) пл. комади бурага приређе-ни као јело.

Slično: 
škembići pl. komadi buraga priređe-ni kao jelo....
škembe burag, želudac, trbuh....
Sve reči na slovo sh