Skip to main content

škuda značenje

Šta znači škuda

Na latinici: Definicija i značenje reči škuda (ital. scudo) stari mletački i dubrovački zlatni ili srebrni novac s grbom na naličju

Reč škuda napisana unazad: adukš

škuda se sastoji od 5 slova.

Šta je škuda

На Ћирилици: (итал. сцудо) стари млетачки и дубровачки златни или сребрни новац с грбом на наличју

Slično: 
škuner sl. jedrilica sa dva jarbola i dva jedra....
škuna jedrenjak sa 2 ili 3 jarbola....
škuda stari mletački i dubrovački zlatni ili srebrni novac s grbom na nali...
Sve reči na slovo sh