Skip to main content

škuna značenje

Šta znači škuna

Na latinici: Definicija i značenje reči škuna (hol.) jedrenjak sa 2 ili 3 jarbola.

Reč škuna napisana unazad: anukš

škuna se sastoji od 5 slova.

Šta je škuna

На Ћирилици: (хол.) једрењак са 2 или 3 јарбола.

Slično: 
škuner sl. jedrilica sa dva jarbola i dva jedra....
škuna jedrenjak sa 2 ili 3 jarbola....
škuda stari mletački i dubrovački zlatni ili srebrni novac s grbom na nali...
Sve reči na slovo sh