Skip to main content

šlafrok značenje

Šta znači šlafrok

Na latinici: Definicija i značenje reči šlafrok (nem. Schlafrock) muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača.

Reč šlafrok napisana unazad: korfalš

šlafrok se sastoji od 7 slova.

Šta je šlafrok

На Ћирилици: (нем. Сцхлафроцк) мушка и женска домаћа хаљина у облику огртача.

Slično: 
šlafrok muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača....
šlauh gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.; sp. unutar-nji, ...
šlajfovati oštriti, brusi-ti; glačati....
šlajfna 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu čla...
šlagfertig koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, va...
šlager 1. nešto što privlači, što izaziva naročito dopadanje, retka zaniml...
Sve reči na slovo sh