Skip to main content

šlag značenje

Šta znači šlag

Na latinici: Definicija i značenje reči šlag (nem. Schlag udar, udarac) 1.medicina: kap, kaplja; 2. poreklo, vrsta, soj, kov (npr. čovek starog šlaga); 3. kuv. mlečna pavla-ka umućena sa šećerom (šlagoberst).

Reč šlag napisana unazad: galš

šlag se sastoji od 4 slova.

Šta je šlag

На Ћирилици: (нем. Сцхлаг удар, ударац) 1. мед. кап, капља; 2. порекло, врста, сој, ков (нпр. човек старог шлага); 3. кув. млечна павла-ка умућена са шећером (шлагоберст).

Slično: 
šlafrok muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača....
šlauh gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.; sp. unutar-nji, ...
šlajfovati oštriti, brusi-ti; glačati....
šlajfna 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu čla...
šlagfertig koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, va...
šlager 1. nešto što privlači, što izaziva naročito dopadanje, retka zaniml...
Sve reči na slovo sh