Skip to main content

šlagfertig značenje

Šta znači šlagfertig

Na latinici: Definicija i značenje reči šlagfertig (nem. schlagfertig) koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, vazda spreman, dosko-čljiv, dovitljiv, snalažljiv

Reč šlagfertig napisana unazad: gitrefgalš

šlagfertig se sastoji od 10 slova.

Šta je šlagfertig

На Ћирилици: (нем. сцхлагфертиг) који никада није у неприлици да неће одмах наћи подесан одговор, вазда спреман, доско-чљив, довитљив, сналажљив

Slično: 
šlafrok muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača....
šlauh gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.; sp. unutar-nji, ...
šlajfovati oštriti, brusi-ti; glačati....
šlajfna 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu čla...
šlagfertig koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, va...
šlager 1. nešto što privlači, što izaziva naročito dopadanje, retka zaniml...
Sve reči na slovo sh